Aanpassing betalingstermijn

Op 16 maart 2013 ging de wetgeving inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties in. Wat betekent dit voor jou als horecaondernemer?

Wat verandert er? Op dit moment bepaalt de wet, als partijen geen andere afspraken hebben gemaakt, dat de betalingstermijn niet 'onredelijk' mag zijn. Dit bleek echter een te vage bepaling. Nu, na inwerkingtreding van de wetswijziging dienen facturen in beginsel binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Daarnaast zal, wanneer er niet tijdig wordt betaald, een minimumbedrag van € 40,- voor incassokosten gevraagd mogen worden naast de wettelijke handelsrente. Hiervoor hoeft dan geen aanmaning meer verzonden te worden. Een langere betalingstermijn (max. 60 dagen) is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat deze voor beide partijen niet onredelijk is.

 

Je past de UVH toe. Indien je als horecaondernemer in de met jouw klant gesloten overeenkomst de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing heeft verklaard en jouw klant een bedrijf is, geldt dat de UVH in beginsel van toepassing blijft. In de UVH is een betalingstermijn van 14 dagen opgenomen. Ook wanneer je andere algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing hebt verklaard, gelden die algemene voorwaarden in beginsel.

 

Je past de UVH niet toe. Dan geldt sinds 16 maart dat de zakelijke klant binnen 30 dagen na factuurdatum betaald moet hebben, bij gebreke waarvan je een minimumbedrag mag vragen van € 40,- voor incassokosten, bovenop de te vorderen wettelijke handelsrente. Tip. Je mag ook in de overeenkomst zelf een betalingstermijn afspreken, die geldt dan. Let op. Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat deze niet onredelijk is.

 

Wat met je leveranciers? Heb je geen afspraken met je leveranciers gemaakt, dan geldt na inwerkingtreding van de wetswijziging dat je binnen 30 dagen dient te betalen. Maak je met de leveranciers wel afspraken, dan zijn die geldig. Ook hier geldt dat meer dan 60 dagen alleen mag als aangetoond kan worden dat dit niet onredelijk is jegens je leverancier.