Online Accountants MKB zegt convenant Horizontaal Toezicht op

Pascale Petiet, directeur van OAMKB, licht de opzegging als volgt toe:

Het idee achter Horizontaal Toezicht, en dan met name de inherente transparantie en vertrouwensband met de Belastingdienst, wordt door OAMKB ondersteund. In de praktijk is echter gebleken dat er nauwelijks behoefte is, zowel bij de klanten als aangesloten partners van OAMKB, om de omgangsbetrekkingen met de Belastingdienst vast te leggen in een convenant. OAMKB is gericht op het MKB en is er dus voor de kleine kantoren. De kostenpost die Horizontaal Toezicht met zich meebrengt (€ 2.500,- voor het 1e jaar en1.500,- in de daaropvolgende jaren) weegt niet op tegen de baten voor onze klanten. In de kosten zijn een handboek, cursus, vaktechnisch overleg en toetsing besloten.De aangesloten partners van OAMKB hebben doorgaans al goed contact met de Belastingdienst. Waar nodig wordt vooroverleg met de Belastingdienst gepleegd, zodat de vinger aan de pols gewaarborgd is. De transparantie is op die wijze al gestaafd. Een kosten-batenanalyse heeft OAMKB doen besluiten het convenant op te zeggen."


OAMKB is een landelijk netwerk van accountants, fiscalisten en administrateurs. Wij leveren accountancy van hoog niveau op innovatieve wijze. We zijn je financieel adviseur online, met wie je snel belt, mailt of chat als je een vraag hebt en met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt. We optimaliseren, tegen een vast maandtarief, je boekhouding, waardoor die minder tijd vergt en 24/7 inzichtelijk is. Zo besparen we samen kosten en heb je real time inzicht in je cijfers en bedrijfsvoering. We kijken voortdurend mee met je bedrijfsprocessen en hoe die efficiënter kunnen. Daarnaast zijn we er voor alle vormen van accountantscontrole voor het MKB. Slim online, transparant, efficiënt, in jouw voordeel: online accountancy is de nieuwe stijl. Ook jouw stijl?

 

www.oamkb.nl en www.onlineaccountants.nl


Maastricht, 16 april 2012