Verwachtingsmanagement

Het sturen van de verwachtingen van de klant in positieve en negatieve zin wordt aangeduid met de term verwachtingsmanagement. Het gaat hierbij niet alleen over het duidelijk maken welk eindproduct men aanbiedt of welke dienst juist niet verleend wordt. Een product of dienst bestaat niet alleen uit een concreet eindproduct, maar ook uit het proces dat daartoe leidt.

De kracht van de projectmanager is dat hij door ervaring tijdens het project al uitspraken kan doen over het eindproduct. Door die bevindingen met de opdrachtgever te communiceren en hem aan de hand mee te voeren naar het uiteindelijke product of de geleverde dienst kan de overtrokken verwachting van de opdrachtgever bijgesteld worden tot een redelijke verwachting. Op die manier kan de tevredenheid van de klant worden bijgestuurd, wat leidt tot een beter begrip van de werkzaamheden van de projectmanager. Pas wanneer het resultaat beter is dan de verwachtingen van de betrokkene is deze persoon tevreden. Verwachtingsmanagement zal de waardering van de kwaliteit van het eindresultaat gunstig beïnvloeden.

 

Tips om aan de verwachtingen te kunnen voldoen:

  • Bespreek vooraf duidelijk de resultaten en verwachtingen
  • Doe geen aannames, en leg alle afspraken vast
  • Licht alle betrokken partijen in over welke inspanningen er nodig zijn
  • Wees realistisch
  • Bewaak continue de voortgang
  • Communiceer vroeg en vaak