Wettelijke rente gedaald naar 7,75%

Wanneer een debiteur te laat is met betalen, kan je rente gaan rekenen. Je mag deze ‘boeterente’ niet meteen in rekening brengen. Dit is pas mogelijk vanaf 30 dagen nadat jouw klant je factuur of prestatie heeft ontvangen. Dit is wettelijke bepaald. Je mag hiervan afwijken in de door jouw samengestelde algemene voorwaarden wat overigens ook geldt voor de rente die je hanteert. Als je niets afspreekt, gelden de bovengenoemde wettelijke rentepercentages voor elke dag dat jouw klant te laat is met betalen. Uitgaande van de daling, betekent dit dus voor jou als ondernemer dat je minder geld krijgt van te laat betalende klanten. Heb je een zakelijke klant die niet op tijd betaald heeft? Dan hoef je geen aanmaning of ingebrekestelling te versturen wat wel van toepassing is bij particulieren, consumenten dus.

Minimumpercentages voor belastingrente

Sinds dit jaar krijg je te maken met belastingrente in plaats van heffingsrente. Het rentepercentage is evenredig met de wettelijke rente voor consumenten. De belastingrente voor vennootschapsbelasting zal volgend jaar echter omhoog gaan, want dan geldt er een minimumpercentage van 8%.Voor de overige belastingen zal in 2014 een percentage van 4% gelden.